Member

 • Shigeru Hosono (Associate Professor)
 • Jamal Ashi (M1)
 • Shota Ataka (B4)
 • Yudai Inoue (B4)
 • Tatsuya Inukai (B4)
 • Keita Urano (B4)
 • Naoki Kawakami (B4)
 • Ryota Sato (B4)
 • Koki Takeda (B4)
 • Ryo Tateishi (B4)
 • Ryusei Toyoda (B4)
 • Ryota Noda (B4)
 • Masaki Miyazaki (B4)
 • Yuto Watanabe (B4)
 • Kanse Yu (B4)